Autorite selgitused raamatule Step-By-Step Self-Healing Guide

Step-by_Step_Self-Healing_Guide (2)

Raamat “Step-By-Step Self-Healing Guide“ 

 1. Raamat kujutab endast tervise probleemiga mures olevale inimesele kaasajal teada olevate teadmiste seisukohast arusadavalt esitatud isetervendamise kontseptsiooni ehk käsitlust koos võimalike praktiliste sammude kirjeldusega. Raamatus on konspektiivselt ülevaated isetervenemise/isetervendamise mõistest, põhialustest, võimalustest, selle õigustatusest ja vajadusest igasuguse ravimise läbiviimisel. Raamatus sisalduv materjal on kooskõlas kaasaja meditsiiniliste teadmistega, organismi füsioloogia, evolutsiooni ja looduse seadustega, ravimise põhimõtetega ja tervenemise praktikaga.
 2. Oma tervise probleemidega aktiivselt tegeleval inimesel peab olema selline arusaam – mitte hakata tegutsema ainult konkreetse teraapiaviisiga, vaid püüda algul saada ülevaade isetervenemise võimalustest, leida antud juhul tervist vähendavad või tervenemist segavad asjaolud , põhjused ja nende vastu võitlemise kõige tähtsamad ja olulisemad tegutsemisviisid. Teisel juhul võib haige hakata lootma ainult ettejuhtuva või isegi soovitatud teraapiale, näiteks, nõelteraapia, massaaž jne, milline antud juhul pole kõige tähtsam või üldse vähe/mitte mõjuv. Ilma inimese enda tegutsemiseta võib tekkida aja kaotamine/raiskamine ja sageli isegi kõige paremal arstlikul ravimisel haigus võib omateed edasi areneda.
 3. Edukaks terveks saamiseks peab inimesel alati olema usk. Kas jumala abile ja hoolele, arsti võimetesse, oma organismi võimetesse, oma ettevõetud tegutsemisse ja isetervenemisse. Ilma kindla usuta igasuguse tegutsemise suhtes tekib organismis vastupanu kuni blokeeringuteni oodatava tulemuse vastu. Raamatu ülesandeks on ka inimese usu suurendamine peale meditsiinilise ravimise edukust oma organismi jõududesse, isetervenemise võimalustesse.
 4. Lühike ülevaade: 10 tähtsat asja raamatus:
  1. Keha ja enesetunde sümptomite tekkepõhjuste  lahtiseletuse tabel. 
  2. Milliseid ja kuidas  ise saab  teha “samme” isetervenemiseks: – milliseid vitamiine, mikroelemente, aminohappeid, rasvu,  naturaalseid toitaineid tarvitada, kuidas muuta oma elustiili,  kuidas ise tegutseda, milliseid harjutusi teha, millised talitlemistakistused tuleb eelkõige  kõrvaldada jne. 
  3. Kuidas oma tegutsemisega ja looduslike ainetega  anda endale  esmaabi:
   halb tuju, depressioon, unetus,  võimete langus, valud, arstliku ravimise vähene tulemuslikkus jne.
  4. Kuidas on võimalik tagada oma aju ja immuunsüsteemi efektiivne ja  tulemuslik töötamine.
  5. Mida peab kindlasti tegema, et elada maksimaalselt kauem  tervena, tegutsemisvõimelisena ja mitte kiirendada vanadust.
  6. Millised on haigusteni  viivad mõtted, emotsioonid ja kuidas neist on võimalik lahti saada. 
  7. Kuidas  on võimalik saada lahti pikaajalisest stressist, suurendada oma tahtejõudu. 
  8. Kuidas on võimalik ise aidata taastada neuronite töövõimekus,  stimuleerida uute neuronite loomist ja   isiklikku „organismi sisedoktori“  tegutsemist, käivitada oma isiklik „platseeboefekt“ ja  peatada geenide  vale tegutsemine.
  9. Milliseid toiteaineid   vajab organism isetervenemisel eelkõige sünteesiks   oma sisemise  apteegi   nomenklatuuri täiendamisel.  
  10. Kuidas kasutada looduslikke toitaineid (tatar, mesi, mesindus produktid, marjad, puuviljad,  juurviljad, munad, kala,  traditsioonilised  lihatoidud,  rasvad jne) ja  valmistada  nendest   retseptide järgi isetervendamiseks vajalikke  preparaate (põhiliselt meesegud).

LEHITSE:

Tiitel, sissejuhatus, autoritest

Sisukord

Ülevaade (mõned leheküljed, tabelite näited)

Esi-, taga- ja sisekaaned, tiitel, autoritest 

10 tähtsat asja raamatus inglise keeles

 

Raamat on müügil kõigis raamatukauplustes ja meie e-poes SIIN.

Virgo ja Ljudmilla Mihkelsoo

Vasta

Your email address will not be published. Required fields are marked *