Isetervendaja käsiraamatu erilisus

Isetervendaja käsiraamatu“ erinevus sadadest teistest tervendamisalastest raamatutest

  1. Käsiraamatus on ära toodud sadade teadlaste, kutseliste arstide ja maailmatasemega ravitsejate tänapäevased teadmised. Nende hulgas on akadeemikud, teaduste doktorid, professorid, inimese kaasaegsete tervendamis- ja enesetaastamise instituutide, keskuste ja kliinikute asutajad, kes toetavad meditsiinis nn revolutsiooni (kogu maailmas üha järsemalt hoogustuvad pöördumised alternatiiv- ja rahvameditsiini poole) ning kes tervendavad ennast ise looduslike vahendite ja oma organismi jõuga.
  2. Isetervendaja käsiraamatus antud soovitused on praktikas järele proovitud ja suurepäraselt kooskõlas inimese evolutsioonilise arengu seadustega, organismi vajadustega ning organismis kulgevate enesetaastamis- ja eneseravimise protsessidega.
  3. Ainult selles käsiraamatus on sümptomite tabel (vt tabelit 1), mis võimaldab leida iseseisvalt üles oma tervisehäirete (sh 90% juhtudel ka olemasolevate haiguste) põhjus või põhjused – toitainete vaegus, talitlushäired, negatiivsed mõtted.
  4. Arusaadaval tasandil käsitletakse organismi põhiliste füsioloogilisi protsesside häireid ja nende toimimist segavad (või üldse blokeerivad) takistused, millised on organismis tekkinud ja ajapikku formeerunud.
  5. Esimest korda vaadeldakse isetervendamis- ja enesetaastamise protsesside blokeerimise küsimusi ning antakse praktikas järeleproovitud soovitusi nende protsesside aktiveerimiseks. Käsiraamatus toodud soovitused aitavad parandada aju tööd, kõrvaldada immuunpuudulikkust, aktiveerida isetervendamise protsesside kulgu.
  6. Käsiraamatu tabelid võimaldavad välja valida vajalikke omadustega toiteaineid– vitamiine, mineraale, aminohappeid ja rasvu, kindlaks määrata nende päevaseid ja tervendavaid annuseid, samuti nende looduslikud allikad, leida organismi toetamiseks ja tema isetervendamise soodustamiseks vajalikud ravimtaimed ja mesindustooted, ilma et oleks tekkinud vajadus pöörduda teiste teatmike ja raamatute poole (vt tabeleid 1–22).
  7. Käsiraamatus on ära toodud hulgaliselt retsepte, millised võimaldavad valmistada kodustes tingimustes tõhusalt toimivaid mesindustoodetest ja kättesaadavatest ravimtaimedest segusid kindla isetervendamise eesmärgi täitmiseks (vt peatükke 7–21).
  8. Käsiraamat võimaldab pärast ainete puudujäägi, mingi teise elundi talitlushäire avastamist sümptoomide tabeli abil kohe hakata ohutult kodustes tingimustes tegelema isetervendamisega. Või haiguse olemasolul tema tekkimise/temast lahtisaamise raskuste põhjuste kõrvaldamisega. Käsiraamat sisaldab selleks mitmesuguseid soovitusi, kuidas tegutseda, kasutades kättesaadavaid looduslikke vahendeid, füüsilisi harjutusi (vt peatükke 4–21, aineregistrid).
  9. Raamatus on näidatud, et kiire ja tõhus tervenemine on võimalik ainult siis, kui arvestame oma sisemise ravitseja ehk organismi soovitusi ja nõuandeid, anname talle abi ja ning toetame teda isetervenemisel. Edukaks tervenemiseks on sageli vaja kõrvaldada korraga mitu võimalikku talitlushäiret, mille hulk sõltub tervisehäire, haiguse või haigestumise liigist.
  10. Isetervendaja käsiraamat on praktiline abimees ja asjatundlik nõuandja isetervendamisel looduslike vahenditega.
  11. Isetervendamine käsiraamatu abil 80% juhtudel on piisav, et vabaneda tervisehäiretest või isegi haigestumistest. Ülejäänud 20% juhtudel see on (ja alati peaks olema) esimene etapp enne ravi alustamist ükskõik missuguste alternatiiv-, rahva- või tavameditsiini vahenditega.
  12. Isetervenemise praktika on näidanud, et kui organismis on taastatud vajalikud reservid, kõrvaldatud talitlemistakistused ja nende poolt tekitatud häired rakkude ja elundite töös, siis on võimalik lahti saada ka tõsistest haigustest.
  13. Käsiraamat võimaldab:
   • kõrvaldada organismi süsteemide funktsioneerimisel ainete võimalik defitsiit, võimalikud häired – takistused
   • parandada sinu tervist looduslike vahenditega (mesi ja teised mesindussaadused, taimed), sh neist valmistatud preparaatidega
   • saada teadmisi selle kohta, kuidas ennast (oma organismi) efektiivselt aidata ja säästa tervist ilma tarbetuid või üleliigseid medikamente kasutamata
   • aktiviseerida ja käivitada organismi taastus- ja iseravijõud
   • tuua organism tagasi tervise väljale
   • hoida ära haiguste teke
   • hästi valmistuda igat laadi raviks ja muuta iga ravi tõhusaks
  14. Käsiraamat on vajalik nii ametlikule, kui ka alternatiivmeditsiinile
   • Ametlik meditsiin annab põhiliselt medikamentoosset abi, ei tegele haiguste tekkimise põhjustega. Miks?
   • esiteks, arstidel on vähe funktsionaalmeditsiini ja naturoteraapia alaseid teadmisi
   • teiseks, arstidele on eraldatud vähe aega, et jõuda välja selgitada, millised on talitlustakistused, millised on nende arenemise põhjused ja sealjuures veel anda nõu, kuidas toimida. Meie kogemused näitavad, et selleks oleks vaja pühendada ühele inimesele üks akadeemiline tund.
   • kolmandaks, arstid haiguste põhjusi kõrvaldada ei saagi, sest need põhjused 95% ulatuses peab kõrvaldama haige ise oma jõududega, nagu näitab see käsiraamat
   • Käsiraamat annab ülevaate, millised igal konkreetsel juhul haiguse põhjused (funktsioneerimise takistused) võivad olla, kuidas neist haige saab oma jõududega lahti saada.
   • Isetervendamine peaks olema iga haiguse ravimise algetapp. Sellega saab tegelda, kui arstide juurde tekivad järjekorrad jne.
   • Käsiraamat peaks olema ka alternatiivmeditsiini poole pöördumise nõuandjaks. Olenevalt funktsioneerimise takistuse eripärast ta võimaldab valida, aega kaotamata, vajaliku vahendi, metoodika, millisega tuleks hakata ennast isetervendama esmajoones.
   • Organismi sekkumise asemel tuleks seda alati rohkem toetada ja abistada – sellele juhivad tähelepanu juba mitmeid aastaid paljud kuulsad teadlased, sh Nobeli preemia laureaadid meditsiini alal.
   • Käsiraamat kujutab endast üht sammu nn revolutsioonis meditsiinis.
   • Nagu teatavad juba esimese trüki käsiraamatu omanikud, ta on hea praktiline abimees ja asjatundlik nõuandja isetervendamisel looduslike vahenditega ning annab inimesele kindlustunde – vajadusel ise oma tervise eest hoolitseda.

Isetervendamise_analüüsikompleks
Fotol: “RemedyWay OÜ organismi häirete analüüsikompleks elava vere kaudu”.

NB! Palume  teatada, milliseid teemasid oleks vaja rohkem lahata, lahti rääkida, milliseid oleks vajalik veel juurde võtta. Ootame  ettepanekuid aadressil info@remedyway.ee milliseid teadlasi, arste, tervendajaid soovitate 2015 aasta teisel poolel paluda loengute pidamiseks, RemedyWay isetervendamise seminaridel osalemiseks.

Virgo Mihkelsoo

Vasta

Your email address will not be published. Required fields are marked *