Content

 1. Avaleht /
 2. Uudised

Virgo Mihkelsoo loengud Viira talus (19.07.2018)

Virgo Mihkelsoo loeng tellimisel (loengu pikkus 60-90 minutid,  küsimustele vastamine 20-40 minutit).

 
„Isetervendamise meditsiini (tõepõhised reaalsed alused, kunst, praktika) tutvustamine ja väärtustamine:“ .Unikaalne organismi isetervendamise  omadus on igasuguse ravimise (meditsiiniline asendusteraapia, kirurgia, rahvameditsiin, enesetervendamine) vajalik põhiosa. Kuidas käivitada, toetada ja aidata  organismi isetervenemisel eriti vanemas eas. Samm-sammuline omategutsemine, toitumise ja eluviisi parandamine, eriliste naturaalsete produktide kasutamine.

Loengu pidamise koht
1) Viira talus Valgamaal koos vastamisega küsimustele ja mee ja meesegude müümisega (16-36 kuulajad)

2) RemedyWay väljasõidu seminaril koos küsimuste vastamisega,  kohaliku tervisliku toitumisega ja RW raamatute,  toodete ja kohalikke  tervislikke toodete müügiga (kuulajate arv tuleneb seminariks  eraldatud ruumi suurusest)

3) Parem loengu aeg oleks sobiva  nädalapäeva hommikupoolik.

PS.
 1. Eelnev kooskõlastamine kohalike seltside või tervislike küsimustega tegelevate ettevõtetega ja registreerimine. Tähtaegade ja eriti loengus  olevate soovitavate teemade esile toomine.
 2. Loengu pidamise päeva võiks nimetada isikliku tervise päevaks (elu jooksul kogunenud  tervisealased vead, toitumise vead, pika eluea küsimused, teadmiste kogumine juhtudeks, kui ootamatu tervise häda  ilmnemisel  praegune ametliku meditsiini  ravi  saamine pole kättesaadav või  pole efektiivne 
 

Loengu sisu
 1. Loeng  kujutab endast  tervise probleemiga mures olevale inimesele kaasajal teada olevate teadmiste seisukohast arusadavalt  esitatud isetervendamise kontseptsiooni ehk käsitlust koos võimalikke praktiliste sammude kirjeldusega. Lühike ülevaade  isetervendamise   mõistest, põhialustest, võimalustest, selle õigustatusest  ja vajadusest igasuguse ravimise läbiviimisel.  Esitatav sisaldav materjal on kooskõlas kaasaja meditsiiniliste  teadmistega, organismi füsioloogia,  evolutsiooni  ja looduse seadustega,  ravimise põhimõtetega ja tervenemise praktikaga.
 2. Oma tervise probleemidega  aktiivselt tegeleval inimesel peab olema selline arusaam - mitte hakata tegutsema  ainult konkreetse teraapia viisiga, aga püüda  saada ülevaade oma isetervendamise võimalustest, leida tervist vähendavad või tervenemist segavad asjaolud, põhjused ja antud juhul nende vastu võitlemise kõige tähtsamad ja olulisemad tegutsemisviisid.  Teisel juhul  võib haige hakata lootma ainult  soovitatud,  või ettejuhtuva teraapiaga, näiteks, nõelteraapia,  massaaž jne,  aga see pole antud juhul kõige tähtsam või üldse  vähe mõjuv.  Võib tekkida aja raiskamine, haigus võib omateed edasi areneda ilma inimese enda tegutsemiseta ja sageli isegi kõige paremal arstlikul ravimisel. 
 3. Edukaks tervekssaamiseks peab inimesel alati olema usk. Kas jumala abile ja hoolele, arsti võimetesse,  oma organismi võimetesse, oma ettevõetud tegutsemisse ja isetervenemisse. Ilma kindla  usuta igasuguse tegutsemise suhtes organismis tekib vastupanu kuni blokeeringuteni oodatava tulemuse vastu.
 4. Loengu  ülesandeks on  peale meditsiinilise ravimise edukust inimese usu suurendamine ka oma organismi jõududesse,  isetervenemise võimalustesse ja nende väärtustamine.

 5. Ülevaade loengus mainitavatest teemadest 
 • Keha ja enesetunde sümptomite tekkepõhjuste  lahtiseletuse  tabel. 
 • Milliseid ja kuidas  ise saab  teha "samme" isetervenemiseks. Milliseid vitamiine, mikroelemente, aminohappeid, rasvu,  naturaalseid toitaineid tarvitada, kuidas muuta oma elustiili,  kuidas ise tegutseda, milliseid harjutusi teha, millised talitlemistakistused tuleb eelkõige  kõrvaldada jne. 
 • Kuidas oma tegutsemisega ja looduslike ainetega  anda endale  esmaabi (halb tuju, depressioon,  võimete langus, valud jne).
 • Kuidas on võimalik tagada oma aju efektiivne ja  tulemuslik töötamine.
 • Mida peab kindlasti tegema, et elada maksimaalselt kauem  tervena ja tegutsemisvõimelisena ja mitte kiirendada vanadust.
 • Millised on haigusteni  viivad mõtted, emotsioonid ja kuidas neist lahti saada.
 • Kuidas  on võimalik saada lahti pikaajalisest stressist, suurendada oma tahte jõudu.
 •  Kuidas on võimalik ise aidata  taastada neuronite  töövõimekus,  stimuleerida uute neuronite loomist ja   isiklikku „organismi sisedoktori“ tegutsemist, käivitada oma isiklik „platseeboefekt“ ja  peatada geenide  vale tegutsemine.
 • Milliseid toiteaineid  isetervenemisel organism eelkõige   vajab sünteesiks   oma sisemise  apteegi   nomenklatuuri täiendamisel.  
 • Kuidas kasutada looduslikke toitaineid (toortatar, mesi, mesindussaadused (eelkõige mesi), marjad, puuviljad,  juurviljad, munad, kala,  traditsioonilised  lihatoidud, rasvad jne) ja  valmistada  nendest   retseptide järgi isetervendamiseks vajalikke  preparaate (põhiliselt meesegud).
 • Mida saab teha iga inimene isetervendamiseks krooniliste haiguste ja arstide abi võimatuse puhul.
 
 
 
 

Tagasi
Border